Jak to bude probíhat a co mohu očekávat?

V první řadě chci upozornit na to, že nejsem psycholog a ani v tomto duchu nepracuji. Úplně postačí, když budete mít připravená témata k odblokování, anebo mi bude stačit pár vět o tom, co vás aktuálně trápí. Poté, jakmile stanovíme zadání, budeme společně pracovat na odblokování. Během odblokování stojíte, případně sedíte. Nepotřebujete žádnou speciální přípravu, důležité je v den návštěvy nepít žádný alkohol ani nebýt pod vlivem žádných léků nebo drog.  Doba práce se může lišit cca od 15 min až po dobu, kdy mi vaše tělo dovolí práci ukončit. Běžná návštěva kineziologa trvá cca 1-3 hod.


Po kineziologickém odblokování je dobré mít klidový režim, nechat si věci tzv. sednout, během té doby byste měli pít dostatek tekutin - vhodná je čistá voda. Kineziologie je vhodná pro děti od 5 let, dále pro jejich rodiče, páry i jednotlivce, a také pro lidi dříve narozené. Kineziologie spadá do metod, které mají svůj přirozený proces práce s tématy. To znamená, že s každou návštěvou se s klientem dostáváme dál a hlouběji a proto je nutné ctít tento proces, který je u každého člověka jinak dlouhý a jinak zajímavý. Po každé návštěvě se dotazujeme těla, kdy chce další práci na tématech. Běžný rozestup mezi návštěvami je doporučených 4-5 týdnů.

Probíhající svalový test

Zapisování a zakreslování odpovědí