Jan Hruška

Kineziolog


Jak to všechno začalo? Rád vám to povím...


Na začátku jsem byl obyčejný kluk, který má problémy a neumí je řešit. Mé problémy byly spojené s autoritami, nízkým sebevědomím a také byly spojené s tím, že jsem často utíkal z reality. Tento stav mě stahoval dolů a možná proto, aniž bych si toho byl vědom, jsem začal pracovat ve výškách, abych aspoň občas zažíval ten stav vrcholu, který je tak opojný a na který si člověk velmi rychle zvykne.

Kdykoliv jsem byl na vrcholu nějaké městské budovy nebo industriální stavby, mé problémy se zdály zanedbatelné. Když jsem však slezl zpět dolů , bylo mi zle a chtěl jsem zase utéct . Pak v mém životě nastala zásadní změna -potkal jsem mou lásku Barču a ta mi ukázala, že jestli chci mít kvalitní vztah, musím žít nohama pevně na zemi. A tehdy začalo mé hledání a řešení problémů, které mě obklopovaly a braly mi veškerou sílu i radost. 

Navštívil jsem plno kurzů a seminářů. Ne každý mi dal to, co bych potřeboval, ale našel jsem také lidi, kteří jsou ti správní na svém místě  a od těch jsem se naučil, jak přistupovat k různým životním výzvám, jak budovat kvalitní vztahy, jak si urovnat svou hodnotu, jak se pustit mých strachů a jak najít cestu k Bohu, protože jsem jeho součástí a naplňuje mě to klidem a pokorou. 

Důvod, proč jsem se stal kineziologem je ten, že se mohu věnovat tomu, k čem jsem vždy inklinoval a to je - moje hluboká touha pomoci lidem najít jejich smysl života, cítit se v životě více radostněji, lehčeji a stabilněji. 

Cestu kineziologie jsem si také vybral díky získaným zkušenostem a přínosu této metody. Měl jsem možnost navštívit a porovnat více způsobů provádění této práce. Pochopil jsem, že tak, jak je každý člověk úplně jiný, tak i způsoby práce se mohou velmi lišit. Jsem za tyhle zkušenosti velmi vděčný, protože jsem si z nich mohl odnést velké ponaučení a inspiraci.Na poli kineziologie mne oslovil způsob práce pana profesora Pavla Bráblíka. On se vydal svou vlastní cestou kineziologie a značně ji vylepšil. Fascinovala mě ta jednoduchost, účinnost a hloubka hledání souvislostí. Neváhal jsem a rozhodl jsem se od něj naučit co nejvíce. Jsem jeho žákem a absolventem a rád bych šířil jeho systém práce s tématy dál mezi lidi, kteří hledají cestu jak žít a tvořit svůj život. A zde začala má kineziologická praxe. 

Rád bych také zmínil paní Natálii Tothovou, terapeutku a jogínku, která mne ke kineziologii a k panu Bráblíkovi přivedla v rámci naší dlouhodobé spolupráce na mých tématech z dětství. Natálie mi pomohla pochopit bludy a nástrahy ezoteriky a doporučila mi se od nich oprostit a začít hledat skutečné vědění a umění, které na Zemi předávají pouze skutečně realizovaní Učitelé a Mistři. 

Díky velké milosti mi bylo umožněno stát se žákem žijícího osvíceného Mistra - Paramahamsy Šrí Swámího Vishwanandy. 


Mimo kineziologii se věnuji také psychohygieně, protože bez ní bych tuto náročnou a odpovědnou práci nezvládal tak kvalitně, jak bych chtěl. Navštěvuji OM Chanting, rád se procházím v přírodě, medituji, cvičím. Stal jsem se vegetariánem. Volný čas věnuji také prohlubování mého vzdělávání, osobní kultivaci a také mému partnerství, protože bez mé partnerky bych byl ještě dnes naprosto ztracen a nikdy bych nenastoupil na mou cestu :).