Je tato metoda bezpečná?

Každá metoda je tak dobrá, jako ten kdo ji provádí. To platí i pro kineziologii a znamená to, že i zde mohou být služby kvalitní i méně kvalitní. Kineziolog musí sám rozlišit, kam sahá jeho kompetence a kde už prostě a jednoduše nevidí. Pak totiž mohou nastoupit jeho vlastní domněnky a projekce a v tomto případě by se vám nemuselo dostat pomoci. Může však poskytnout pomoc ve formě nasměrování (samozřejmě skrze svalový test) k někomu kompetentnímu - konstelatér, terapeut aj. 


V případě nejasností nebo nějakých otázek vše rád vysvětlím osobně nebo přes email: hruskajan95@gmail.com