Co je to kineziologie?

Kineziologie je z mého pohledu Božský nástroj .

Jedná se o svalový test - jakmile kineziolog vznese otázku (podnět), tak mozek, který na ni zná odpověď, vyšle impuls do svalů a díky tomu získává kineziolog odpověď.  Kineziolog/kinezioložka  tak může komunikovat s vědomou či nevědomou stránkou člověka a pomocí této komunikace můžete získávat odpovědi na otázky, ve kterých si nejste jistí nebo na ně neznáte odpověď. 

Nejdůležitější funkcí kineziologie je najít a odblokovat nefunkční vzorce, které vám brání například ve spokojených  vztazích, v osobním rozvoji, financích, poslání či jiných oblastech. 

Každý kineziolog/kinezioložka pracuje jiným způsobem. Když navštívíte 3 různé kineziology, uvidíte 3 rozdílné metody práce. 

Na závěr bych ještě rád zmínil, že se rozhodně nejedná o ezoterickou a ani šamanskou větev, která něco věští, není to meditace ani práce s kyvadlem. Jak už jsem uvedl na začátku textu, komunikace probíhá mezi svaly a mozkem a proto jsou odpovědi autentické.

V případě nějakých nejasností mohu vysvětlit osobně nebo přes email: hruskajan95@gmail.com